Ola Andersson

Jag arbetar som gränssnittsutvecklareValtech i Malmö. Du hittar mig, mer eller mindre aktiv, på följande tjänster:

Kompetenser:

Agile, BEM, Browser Compatibility, CSS, CSS3, JavaScript, JsRender, jQuery, Gulp, Grunt, Handlebars, HTML, HTML5, Responsive Web Design, Scrum, Sass, SEO, SMACSS, Web Design, Web Standards